އާންމު މަޢުލޫމާތު

އާންމު މަޢުލޫމާތު

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް (ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް) ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ ޝީޓު

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: 269/269/2022/3(IUL) އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރީމެވެ. އަދި މި ޝީޓާއި މެދު ޝަކުވާއެއް

Read More
އާންމު މަޢުލޫމާތު

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ވައިކަރަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުވާ ގޮތަށް މާލެއިން ރަށަށް އައިސްފައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭތީ ތިރީގައިވާ ގެތައް ވަނީ ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައެވެ. ތާވަލް ކޮންމެ ދުވަހަކު

Read More