Author: admin

ޚަބަރު

ގްރީން ހައުސްގައި ގަސްއިންދާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބުރު ފެށުން

މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް (މެޕް) އިން މިރަށުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ގްރީން ހައުސްގައި ގަސްއިންދާނެ ގޮތުގެ 2ވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް އަންނަ ފެބްރުވަރީ މަސްތެރޭގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Read More