Author: Mohamed Inaaz

އާންމު މަޢުލޫމާތު

ކޮވިޑް-19 ރޯގާއާއި ގުޅިގެން ވައިކަރަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުވާ ގޮތަށް މާލެއިން ރަށަށް އައިސްފައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭތީ ތިރީގައިވާ ގެތައް ވަނީ ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައެވެ. ތާވަލް ކޮންމެ ދުވަހަކު

Read More
ޚަބަރު

ވައިކަރަދޫ އަންހެން ކަބަލުނަށް ހާޞަކޮށްގެން ފެހުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގަނީ

  ވައިކަރަދޫ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްޞަކޮށްގެން ހދ. ވައިކަރަދޫ ފިނިހިޔާގެ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ހަނީފާއި ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގުޅިގެން ފަހަންދަސް ކޮދިނުމާއި ރިބަން އެންޑްރޮއިޑަރީހެދުމާއި ފޯމް ފުލާވާ

Read More