އިއުލާން

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ފެންސުޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

iulaan-football-ground-fence

މިއިދާރާއިންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 26 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 31 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *