އިއުލާން

މަގުބައްތި ހަރުކުރާ 30 ހޮޅިދަނޑި ހަދަން ބޭނުންވެއްޖެ

30 Holhidhandi Iulaan 2nd

މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ 30 ހޮޅިދަނޑި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދާ މިއިދާރާއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 28 އޭޕްރީލް 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 02 މެއި 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *