އިއުލާން

އިޚްލާސް މިސްކިތް އެއަރކޯން ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

Aircon Iulaan7

މިއިދާރާއިންދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިރަށު އިޙްލާސް މިސްކިތް އެއަރކޯން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 16 މާރޗް 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 20 މާރޗް 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *