އިއުލާން

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަދޭނެ މީހުން ހޯދުމާއިބެހޭ

security2 Security2

މި އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި މި އިދާރާގެ ނަމްބަރު: (IUL)269-AD/269/2016/20 ( 10 މާރިޗް 2016 ) އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، 2016 އޭޕްރީލް 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2016 ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 09 (ނުވައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، މި އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ..

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *