އިއުލާން

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް 3 ފުރޮޅުލީ ބެޓްރީ ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

iulaan-motor-tricycle

މިއިދާރާއިންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ތިން ފުރޮޅުލީ ބެޓްރި ޕިކަޕެއް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 27 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 31 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *