ނިންމުންތައް

35-2023 އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދީފައިވާ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކާޑުގެ ޢިމާރާތާއި މަސްމާރުކޭޓް ޢިމާރާތުގައި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކްއެއް ހެދުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2023-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *