ނިންމުންތައް

34-2022 ކައުންސިލްގެ 2022/33 ވަނަ ނިންމުންމާމެދު (2019، 2020/2021 ވަނަ އަހަރު ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއިން ވަނަ ވަނައަށް އައި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުމާމެދު) އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

2022-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *