ޚަބަރު

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތް 2016

qurane

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ދެވަނަ މުބާރާތް ހުކުރުދުވަހު ހެނދުނު 8:45 ގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މިމުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ މިމަހު 22 ން 23 އަށް ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހޯލުގައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ހިތުން ކިޔެވުމުގެ ބައިގައާއި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ބައިގައި ޖުމްލަ 56 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *