Author: Mariyam Sana

މަގުބޫލްޚަބަރު

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ 2015 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްޞާކުރުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

  ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ހިއްޞާކޮށްފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ 2015 އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންނާ ހިއްޞާކުރެއްވުމަށް 2016 ފެބްރުވަރީ

Read More